21 November show met Gunther F, Freddy Davis, Mario Kennes en Sammy Moore. Nu reserveren

De vzw Muziek voor alleman stelt zich tot doel:

Het bekend maken en ondersteunen van beginnende artiesten en het toegankelijk maken van muzikale kwalitatieve reizen voor minder gegoeden.

De concrete activiteiten waarmee de vzw haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn onder meer:

Alle culturele activiteiten en producten die ze interessant acht zowel administratief te ondersteunen als te promoten, bekend te maken en te verspreiden in binnen- en buitenland. Zij kan activiteiten opzetten die tot doel hebben zowel het grote publiek vertrouwder te maken met hedendaagse kunst en cultuur, als het samenbrengen van een gespecialiseerd publiek, binnen België zowel als in het buitenland, ter bevordering van een culturele informatie-uitwisseling en uitstraling. Zo stelt zij zich eveneens tot doel muzikale en audiovisuele werken, te promoten. Daartoe kan zij evenementen, optredens, fuiven, reizen en activiteiten van allerlei aard organiseren en mede-organiseren. Zij kan deze handelingen stellen in alle genres en disciplines zoals theater, muziek, audiovisuele kunsten, dans, letterkunde, plastische kunsten, gastronomie en alle andere activiteiten en producten in verband daarmee. Zij kan daartoe alle activiteiten ondernemen die het doel kunnen bevorderen.

Optredens, reizen, eten

Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.