21 November show met Gunther F, Freddy Davis, Mario Kennes en Sammy Moore. Nu reserveren

Voor elke inschrijving wordt een betalingsformulier toegezonden, De inschrijving is enkel geldig na betaling van 50% het volledige bedrag.

Maximum 10 personen per tafel

De betaling gebeurt na toezending betalingsverzoek.

De toegangskaarten zullen bij de inkom op naam klaarliggen.

Het is heel belangrijk om naam en email correct in te vullen, indien niet iedereen lid, gelieve aantal leden en niet leden te vermelden in vak opmerkingen.